Uslovi korištenja

Naša web adresa je www.hotelkraljevac.com

Opšti uslovi

Ovi uslovi se odnose na sve sadržaje, materijale I informacije prikazane na web sajtu Hotel Kraljevac, kao i pripadajućih stranica na društvenim mrežama.

Svi materijali (tekstovi, fotografije, video itd) su vlasništvo Hotela Kraljevac osim u slučaju kada je drugačije naznačeno i zabranjena je svaka njihova upotreba bez zvanične pisane dozvole predstavnika Hotela Kraljevac. Svi materijali i informacije su podložne promenama bez prethodne najave. Ukoliko se nalazite na web sajtu Hotela Kraljevac podrazumijeva se da ste saglasni sa svim uslovima navedenim u ovom tekstu.

Načini plaćanja

Sve cjene su definisane u valuti BAM i plaćanje se vrši isključivo u istoj. Konverziju iz stranih valuta vršimo po srednjem kursu CBIH na dan plaćanja.

Plaćanje je moguće izvršiti kešom, platnim karticama, uplatom na račun po predračunu i virmanski ukoliko ste sa zvaničnim predstavnikom hotela sklopili ugovor o toj vrsti saradnje.

Platne kartice kojima je moguće platiti su: Visa, Visa Electron, Maestro, Master i Dina.

Rezervacije

Rezervacije u Hotelu Kraljevac je moguće napraviti lično na recepciji hotela, telefonski, putem, slanjem upita na zvaničnu email adresu hotela kao i putem agencije sa hojopm Hotel Kraljevac u datom trenutku sarađuje. Sve rezervacije napravljene na neki od prethodno navedenih načina su validne i podležu politici otkazivanja rezervacije osim ako nije drugačije, pisanim putem, dogovoreno sa predstavnikom hotela.

Politika otkazivanja rezervacija i nadoknada štete (individualni gosti)

Vreme prijavljivanja u hotel je od 14:00h na dan dolaska, a vrijeme odjave iz hotela je do 11:00h na dan odlaska. Rezervacije koje nisu garantovane biće otkazane u 16:00h ukoliko gost ne dođe ili ne obavijesti o izmjenama. U slučaju garantovane rezervacije (gotovina, platna kartica, virman) soba ostaje pod rezervacijom. Tolerisani otkaz rezervacije je 48h pre check-ina (dolaska gosta). Ukoliko gost ne dođe, a rezervacija se ne otkaže, prva noć se naplaćuje 100%. Hotel zadržava pravo da preautorizuje platnu karticu prije dolaska gosta.

Prihvatanjem potvrde rezervacije, gost se obavezuje da u slučaju neadekvatnog otkazivanja (48h ranije) snosi troškove nerealizovane rezervacije u skladu sa politikom otkazivanja.

Politika otkazivanja rezervacija i nadoknada štete (grupe)

Pod grupom se podrazumeva celina od 10 ili više osoba koje organizovano borave i koriste usluge. Tolerisani otkaz rezervacije za grupe je minimum 21 dan ranije, ukoliko se otkaže grupa u periodu kraćem od 21 dana a dužem od 14 dana, naplaćuje se 10% od vrednosti ugovorenog posla. Ukoliko se otkaže grupa u periodu kraćem od 14 dana a dužem od 7 dana pre početka korišćenja usluga, naplaćuje se 40%. Ukoliko se otkaže grupa u periodu kraćem od 7 dana a dužem od 48 sati pre početka korišćenja usluga, naplaćuje se 50%, za period kraći od 48 sati naplaćuje se 80% od vrednosti ugovorenog posla.

Prihvatanjem potvrde rezervacije, ugovarač posla se obavezuje da u slučaju neadekvatnog otkazivanja (u rokovima koji su navedeni) snosi troškove u skladu sa politikom otkazivanja.