☆☆☆☆

Hotel Kraljevac

Hotel Kraljevac se nalazi na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine u općini Ključ. Smješten je na desnoj obali rijeke Sane, tačnije u mjestu Kraljevac po kojem je i dobio ime. Hotel je otpočeo sa radom 2017. godine sa ciljem promocije turističkih kapaciteta općine Ključ i razvojem ribolovnog turizma. Smješten je na najatraktivnijem dijelu rijeke Sane, u ribolovnom reviru Zmajevac koji vrijedi za jedan od najatraktivnijih mladičarskih revira u Evropi. Prirodni ambijent koji okružuje moderni objekat sa četiri zvijezdice je veoma bogat  što prirodnim bogatstvima tako i historiskim i kulturnim obilježijima ovoga dijela Bosne i Hercegovine.

Hotel Kraljevac Ključ

Prirodni ambijent koji okružuje moderni objekat sa četiri zvijezdice je veoma bogat  što prirodnim bogatstvima tako i historiskim i kulturnim obilježijima ovoga dijela Bosne i Hercegovine.

Sobe

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba

Trokrevetna soba

Kontaktirajte nas